Αναστέλλεται για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 η διδασκαλία των ακόλουθων Επιλογής Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Ε/Υ) ανά Εισαγωγική Κατεύθυνση:

  1.  
  2. Εισαγωγική Κατεύθυνση : Διοίκηση Επιχειρήσεων
  3. Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο: ΣΤ`

Αναστέλλεται η διδασκαλία του Επιλογής Υποχρεωτικού μαθήματος «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων» (κωδ. ΣΤ.6060)

Αντ` αυτού παρέχεται η εναλλακτική επιλογή του μαθήματος «Χρονοσειρές και Προβλέψεις» (κωδ. ΣΤ.6070)

 

  • Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Εξάμηνο: ΣΤ`

Αναστέλλεται η διδασκαλία του Επιλογής Υποχρεωτικού μαθήματος «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων» (κωδ. ΣΤ.6061)

Αντ` αυτού παρέχεται η εναλλακτική επιλογή του μαθήματος «Χρονοσειρές και Προβλέψεις» (κωδ. ΣΤ.6071)

 

 

  1. Εισαγωγική Κατεύθυνση : Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εξάμηνο: ΣΤ`

Αναστέλλεται η διδασκαλία του Επιλογής Υποχρεωτικού μαθήματος «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων» (κωδ. ΣΤ.606)

Αντ` αυτού παρέχεται η εναλλακτική επιλογή του μαθήματος «Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία» (κωδ. ΣΤ.607)

 

Οι φοιτητές που είχαν δηλώσει τα προαναφερθέντα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (Ε/Υ), η διδασκαλία των οποίων αναστέλλεται για το εαρινό εξάμηνο καλούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο κατά περίπτωση εναλλακτικό Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα (Ε/Υ).

Η παρούσα Ανακοίνωση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια επιπρόσθετη ενέργεια από τους ίδιους τους φοιτητές για την υλοποίηση των ανωτέρω μεταβολών.