Σύμφωνα με το Ν.4218 άρθρο 6, παράγραφο 9 (ΦΕΚ 268/10-12-2013), «οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο».

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014, από 9 Ιουνίου 2014 μέχρι 16 Ιουνίου 2014. Η δήλωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του omiros.teiion.gr/unistudent/Τα μαθήματα τα οποία μπορείτε να δηλώσετε είναι μαθήματα τα οποία είχατε δηλώσει στο παρελθόν και δεν τα έχετε περάσει.