Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ΚΑΙ το 7ο (Ζ’) εξάμηνο σπουδών και πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 

1. Κάντε λήψη του απλού εντύπου αίτησης Ε1, εκτυπώστε το ΜΙΑ ΦΟΡΑ, συμπληρώστε το χειρόγραφα και υπογράψτε το.

2. Κάντε λήψη του εντύπου αίτησης Ε1-ΕΣΠΑ, συμπληρώστε το ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα προσέχοντας να μη χαλάσετε τη μορφοποίηση του εγγράφου (συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία στην αριστερή στήλη), εκτυπώστε ΔΥΟ αντίγραφα και υπογράψτε τα.

 

Τα τρία παραπάνω έγγραφα (ένα αντίγραφο από το έντυπο Ε1, και δύο αντίγραφα από το έντυπο Ε1-ΕΣΠΑ) θα πρέπει να τα προσκομίσετε οι ίδιοι στο γραφείο του κου Παλαμά ή να τα αποστείλετε με FAX στον αριθμό 26450-26654. Εφόσον τα αποστείλετε με FAX, ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ τα πρωτότυπα έγγραφα γιατί θα σας ζητηθεί αργότερα να τα αποστείλετε ταχυδρομικά μαζί με άλλα απαιτούμενα έγγραφα.

 

Αφού υποβάλλετε την αίτηση Ε1 και ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης, θα σας χορηγηθούν τα απαραίτητα έντυπα και οδηγίες για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Παλαμά Στέργιο με e-mail ή στο τηλέφωνο 26450-26420 κατά τις ώρες 10:00 - 13:00.