Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τη συλλογή των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων του Αποθετηρίου Ανοικτής Πρόσβασης «Κάλλιπος» https://repository.kallipos.gr/

 

Σημειώνεται ότι η διάθεση των συγγραμμάτων «Κάλλιπος» γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική τους μορφή.


Τέλος, τονίζεται ότι η συλλογή «Κάλλιπος» αποτελείται από περισσότερα από πεντακόσια (500) σύγχρονα, ηλεκτρονικά συγγράμματα που καλύπτουν -θεματικά- όλες τις επιστημονικές περιοχές των μαθημάτων που διδάσκονται στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση.

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος,

Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια