Με απόφαση του Προεδρείου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,
η Παρασκευή 17 Νοεμβρίου θα είναι αργία για το ΤΕΙ. 
Την Πέμπτη το Ίδρυμα θα λειτουργήσει κανονικά.