Σας ενημερώνουμε ότι η σίτιση των  φοιτητών θα γίνεται έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, ενώ μετά τις εορτές θα αρχίσει από τις 8 Ιανουαρίου.