Λόγω παραίτησης του Ακαδημαικού Υπότροφου κ. Παχή, αναστέλεται η διδασκαλία του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος ΣΤ.6070 «Χρονοσειρές και Προβλέψεις» του προγράμματος σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-18.

Οι φοιτητές θα μεταφερθούν στο εναλλακτικό διαθέσιμο Ε/Υ μάθημα ΣΤ.6060 «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων» του προγράμματος σπουδών.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των φοιτητών για τη διαδικασία μεταφοράς.