Α.Μ. Τίτλος Πτυχιακής εργασίας Επιβλέπων /ουσα το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 Νέος επιβλέπων/ουσα το εαρινό εξάμηνο 2017-2018
EPDO1257 Τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη καθημερινότητα των ανθρώπων - Κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν. ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΣΑΝΗΣ Β.
EPDO1376 Bluetooth - Η Ιστορία, η Εξέλιξη και οι Μελλοντικές Προοπτικές. ΑΛΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΝΤΖΑ Π. 
EPDO1467 Συγκριτική μελέτη και παρουσίαση μεθόδων ταυτοποίησης και πιστοποίησης. ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
EPDO1378 Συγκριτική μελέτη και παρουσίαση τεχνικών βελτίωσης ψηφιακών εικόνων. ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΣΑΝΗΣ Β.
EPDO1429 Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματοποιημένης βιβλιοθήκης. ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ Π. 
EPDO1364 Κοινωνική δικτύωση και επαγγελματική αποκατάσταση: στάσεις και απόψεις φοιτητών.  ΠΑΓΓΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.
EPDO516 Δίκτυα ελέγχου έξυπνου σπιτιού (smart-house). ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
EPDO639 Η τεχνολογική εξέλιξη της οθόνης της τηλεόρασης. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΧΑΣΑΝΗΣ Β.