Επισημαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ως εκ τούτου οι φοιτητές πρέπει να ελέγξουν αν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές μαθήματα που παρακολουθούν.

 

Το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε εισαγωγική κατεύθυνση μπορείτε να το βρίσκετε μέσω της επιλογής «Ωρολόγιο Πρόγραμμα» στην ενότητα «Προπτυχιακές Σπουδές»