Προσκλήσεις Τελετών Ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας