Προκήρυξη για πρόσληψη ΕΠ σε θέσεις Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών 2017-2018

Προκήρυξη για πρόσληψη ΕΠ σε θέσεις Ακ. Υποτρόφων 2017-2018

 

Για τους υποψήφιους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


α) Και στις δύο προκυρήξεις, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν μια (1) κοινή αίτηση και για τις δύο Εισαγωγικές ΚατευθύνσειςΣτο φάκελο αποστολής της αίτησης να αναγράφεται ευκρινώς η Εισαγωγική Κατεύθυνση ή οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Έτσι για παράδειγμα, αν κάποιος υποψήφιος υποβάλει αίτηση για Ακ. Υπότροφος και έχει κάνει επιλογές και από τις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, στο φάκελο πρέπει να αναγραφούν και οι δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις

 

β) Θέσεις Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών: Ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων, όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, είναι οκτώ (8) και αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά. 

 

γ) Θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων: και σε αυτή την προκήρυξη, ο μέγιστος αριθμός των 3 προτιμήσεων αναφέρεται σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι σε κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση ξεχωριστά.

 

Επισημαίνεται ότι για να μην υπάρχουν ασάφειες στην αίτηση (και στις δύο προκηρύξεις), καθώς κάποια μαθήματα και γνωστικά αντικείμενα μπορεί να έχουν κοινή ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι αιτούντες μπροστά από ΚΑΘΕ προτίμηση που δηλώνουν, να συμπεριλαμβάνουν και το όνομα τις εισαγωγικής κατεύθυνσηςπ.χ.

Δ.Ε. - Πληροφορική Ι 

Δ.Τ.Ε. - Πληροφορική Ι

Δ.Ε. - Βάσεις Δεδομένων κλπ

 

Τέλος, τονίζεται ότι στην περίπτωση μαθημάτων ή γνωστικών αντικειμένων που έχουν ίδια ονομασία στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίζεται και η επιθυμητή εισαγωγική κατεύθυνσηΣτην περίπτωση που ο/η αιτών (-ούσα) επιθυμεί τη δήλωση ΚΑΙ στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις θα πρέπει να το συμπεριλάβει ως δύο επιλογές - μία για κάθε κατεύθυνση.

 

Παράδειγμα: Στην προκήρυξη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, το γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική Επιχειρήσεων" υπάρχει και στις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις. Αν κάποιος (-α) επιθυμεί να συμπεριλάβει το γνωστικό αντικείμενο ΚΑΙ στις δύο εισ. κατευθύνσεις θα πρέπει στην αίτησή του (-ης) να αναγράψει δύο επιλογές:

ΔΕΛογιστική Επιχειρήσεων

ΔΤΕΛογιστική Επιχειρήσεων