Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά, όλους και ιδιαίτερα τους πρωτοετείς φοιτητές στον ιστότοπο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/Α΄/5−6−2013, το οποίο και προσδιορίζει τη λειτουργία της Σχολής.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των Τμημάτων:

  • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (ΕΠΔΟ) του Παραρτήματος Λευκάδας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και
  • Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παραρτήματος Ληξουρίου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα έχει εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

β.1) Διοίκησης Επιχειρήσεων

β.2) Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εισαγωγή των κατευθύνσεων οδήγησε στον επανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου ακαδημαϊκού και επιστημονικού περιβάλλοντος, παρέχοντας στους φοιτητές την απαιτούμενη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Η σύγχρονη αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απαιτεί την ανάπτυξη εξειδικεύσεων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, είναι προσανατολισμένο στο να δώσει στον φοιτητή επαρκείς θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτητικές και συνεχώς εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Είναι αυτονόητο ότι οι σπουδές σας στο Τμήμα μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και φιλότιμο, τόσο από εσάς τους φοιτητές όσο και από εμάς τους διδάσκοντες. Μια τέτοια αντιμετώπιση εκτός των άλλων, θα προσδώσει μεγαλύτερη αξία στο πτυχίο σας.

Οι διδάσκοντες όσο και η Διοικούσα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είμαστε δίπλα σας για να υποστηρίξουμε την προσπάθειά σας.

Τέλος, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις σπουδές σας και σας προτρέπω να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας.

 

Σαράντης Μητρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής