Οι αίθουσες όπου διδάσκονται τα θεωρητικά μαθήματα βρίσκονται στη συμβολή των οδών Φιλοσόφων και Τζεβελέκη. Στο δεύτερο όροφο του κτηρίου υπάρχουν έξι (6) αίθουσες, όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις των μαθημάτων που πραγματοποιούνται βάση του ωρολογίου προγράμματος. 

Στο ίδιο κτήριο βρίσκονται τα εργαστήρια Α5 (με σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό) και Α7 (εξοπλισμένο με all-in-one PCs)

 

Εργαστήριο Α5

 

Εργαστήριο Α7

 

Τα περισσότερα εργαστήρια βρίσκονται στην οδό Καποδιστρίου 11. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου υπάρχουν πέντε (5) αίθουσες, όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται βάση του ωρολογίου προγράμματος.

 

Διάγραμμα Εργαστηρίων (Πατήστε εδώ για να δείτε το διαδραστικό διάγραμμα)