Ο δρ. Σαράντης Μητρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο τμήμα Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 194Γ/23-2-2018). Είναι διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (με Άριστα και υποτροφία του ΙΚΥ). Το διδακτορικό του αφορούσε την Ενοποιημένη Διοίκηση Κατανεμημένων Πληροφοριακών / Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.

Κατέχει διετές Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη, με Άριστα, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με διατριβή στη διαμόρφωση, σύγκλιση και αξιολόγηση της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και αυτής των Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου, με κύκλο σπουδών Πληροφορικής και Μηχανικού Υπολογιστών.

Από το 2004 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με συμμετοχή σε ερευνητικά αναπτυξιακά έργα και παράδοση διδασκαλίας και επίβλεψη εργασιών σε μεταπτυχιακό (master/Ph.D.) και προπτυχιακό επίπεδο, με σημαντικά αποτελέσματα στην περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο και των Κατανεμημένων Συστημάτων.

Από 4/2002 μέχρι 2/2018 διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (με απόσπαση τον τελευταίο χρόνο στην Α.Α.Δ.Ε.).

Πριν την πρόσληψή του στον δημόσιο τομέα, είχε δουλέψει και συνεργαστεί με σημαντικές εταιρίες του χώρου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, στην παροχή τεχνικού και διοικητικού μάνατζμεντ, καθώς και ως διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης σε έργα ολοκληρωμένων λύσεων στις περιοχές της διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών - τηλεματικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, αλλά και των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.

Έχει διδάξει πληροφορική τρία χρόνια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και  Συνέδρια, ενώ έχει διατελέσει κριτής αντίστοιχα. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών και προεδρεύων συνεδριών Επιστημονικών Συνεδρίων.

Έχει 1ο βραβείο εξαιρετικής δημοσίευσης στο διεθνές περιοδικό «InformationManagementandComputerSecurity» (EmeraldPublishers, 2011).

Πρόσφατα (2015) συνέγραψε πανεπιστημιακό βιβλίο με τίτλο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Εφαρμογές, Ανάπτυξη, Υποδομές», Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3969).

Είναι IEEESeniorMember(USA) και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.