Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος διατηρούν συνεργασίες με πλήθος φορέων (ακαδημαϊκών και ερευνητικών) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Ενδεικτικά να αναφερθεί η συνεργασία των μελών ΕΠ (τα τελευταία 5 έτη):

 • με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε 1 αναπτυξιακό πρόγραμμα,

 • το ΤΕΙ Μεσολογγίου (νυν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) σε 1 ερευνητικό πρόγραμμα,

 • το ΤΕΙ Λαμίας (νυν ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) σε πρόγραμμα ιδρυματικής αξιολόγησης,

 • το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ),

 • το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), κ.ο.κ., 

 

ενώ σε διεθνές επίπεδο:

 • με ερευνητική ομάδα από το Bournemouth University (UK),

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.),

 • το Jordan University of Science and Technology (JUST, Ιορδανία) κ.ο.κ.

 

Εκτός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που προαναφέρθηκαν, ενδεικτικά να αναφερθεί:

 • η συνεργασία του Τμήματος (μέσω φοιτητικού παραρτήματος) με το διεθνή τεχνολογικό οργανισμό IEEE,

 • η συνεργασία μέλους ΕΠ με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (μέσω αναπτυξιακού προγράμματος) και

 • η συνεργασία ερευνητικής ομάδας του Τμήματος με εταιρίες όπως LEAP, Unreal κ.α.

 • η Συμμετοχή σε δράση COST της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου στην Ευρώπη για θέματα «Runtime Verification beyond Monitoring»