3ο Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Λευκάδα 8-18 Ιουλίου 2013