Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Γνωστικό αντικείμενο: Το εργαστήριο υποστηρίζει υλικοτεχνικά και εκπαιδευτικά μαθήματα του τμήματος, όπως: πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, ασχολείται με την έρευνα, τη δημιουργία και την ολοκλήρωση σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών πρακτικών για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.

 

Εξοπλισμός: 21 Σταθμοί Εργασίας (Pentium D 3.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, LED Screen), Video Projector, Διαδραστικός Πίνακας

 

Ερευνητικό Έργο: Ο ρόλος του εργαστηρίου είναι, κατά βάση ερευνητικός, εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός . Στόχοι του εργαστηρίου:

 • η προώθησης της έρευνας και η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου

 • η υποβολή ερευνητικών προτάσεων, σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ινστιτούτα, για προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • η οργάνωση ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων και οι προσκλήσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

 • η δημιουργία διδακτικού υλικού για τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

 • η παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών με Δημόσιους φορείς και οργανισμούς για την παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από το πεδίο δράσης του εργαστηρίου.

Εργαστήριο Πληροφορικής και Διαδικτυακών Εφαρμογών

Γνωστικό αντικείμενο: Το εργαστήριο υποστηρίζει υλικοτεχνικά και εκπαιδευτικά μαθήματα του τμήματος που παρέχουν θεμελιώσεις γνώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής, όπως: Πληροφορική Ι & ΙΙ , Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογία Λογισμικού, Βάσεις Δεδομένων, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής, Λειτουργικά Συστήματα. Επιπρόσθετα, ασχολείται ερευνητικά με την εφαρμογή τεχνολογιών των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων στην ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου (Web Application) καθώς και εφαρμογών φορητών υπολογιστών (Mobile Applications).

 

Εξοπλισμός: 16 Σταθμοί εργασίας - HP ProDesk 400 G2 MT (Intel i3, 4GB RAM, 500 GB HD), VideoProjector, Διαδραστικός Πίνακας

 

Ερευνητικό Έργο: Ο ρόλος του εργαστηρίου εκτός από εκπαιδευτικός είναι και ερευνητικός - συμβουλευτικός . Στόχοι του εργαστηρίου:

 • η δημιουργία διδακτικού υλικού για τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

 • η προώθησης της έρευνας και η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου

 • η υποβολή ερευνητικών προτάσεων, σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ινστιτούτα, για προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • η οργάνωση ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων και οι προσκλήσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ειδικών του χώρου.

 • η παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών με Δημόσιους φορείς και οργανισμούς για την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών.

Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων, Μοντελοποίησης και Πρόβλεψης

Γνωστικό αντικείμενο: Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς/γνωστικά αντικείμενα:

1. Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων που εμπίπτουν στην περιοχή της Διοίκησης Επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής και τουρισμού.

2.Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και εφαρμογή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική και τουρισμό.

3.Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων στη Διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική και τουρισμό.

4. Ανάλυση, Έλεγχος και Πρόβλεψη Χρονοσειρών.

5. Εφαρμογή μεθόδου Ανάλυσης Ιδιάζοντος Φάσματος (Singular Spectrum Analysis)

6. Σχεδιασμός-διεξαγωγή και ανάλυση ερευνών αγοράς.

 

Εξοπλισμός : Εργαστήριο Α7: 15 HP All-in -One PCs (CPU: AMD E1-2500 APU, RAM:4GB, HDD: 500GB) Video Projector Διαδραστικός Πίνακας

 

Ερευνητικό Έργο: Ο ρόλος του εργαστηρίου εκτός από εκπαιδευτικός είναι και ερευνητικός - συμβουλευτικός . Στόχοι του εργαστηρίου:

 • η δημιουργία διδακτικού υλικού για τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

 • η προώθησης της έρευνας και η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου

 • η υποβολή ερευνητικών προτάσεων, σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ινστιτούτα, για προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • η οργάνωση ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων και οι προσκλήσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ειδικών του χώρου.

 • η παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών με Δημόσιους φορείς και οργανισμούς για την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών.

 

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας

Γνωστικό αντικείμενο: Σκοπός του εργαστηρίου είναι η διάχυση γνώσης και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την καινοτομία για την επιτυχή επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

 

Εξοπλισμός : 12 Σταθμοί Εργασίας (Wyse VX0 – Thin Clients) συνδεδεμένοι με 4 Servers HP Proliant DL580 G5

 

Ερευνητικό Έργο: Ο ρόλος του εργαστηρίου εκτός από εκπαιδευτικός είναι και ερευνητικός - συμβουλευτικός . Στόχοι του εργαστηρίου:

 • η δημιουργία διδακτικού υλικού για τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

 • η προώθησης της έρευνας και η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου

 • η υποβολή ερευνητικών προτάσεων, σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ινστιτούτα, για προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • η οργάνωση ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων και οι προσκλήσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ειδικών του χώρου.

 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών με Δημόσιους φορείς και οργανισμούς για την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών.

 • η παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

 • η συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων.  

 • η Εκπόνηση Μελετών Αγοράς.

Εργαστήριο Τουριστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας

Γνωστικό αντικείμενο: Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης και οικονομίας και σε δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου, με έμφαση στην Περιφέρεια της ΠΙΝ. Μεταξύ των αντικειμένων του είναι τα θέματα προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Το εργαστήριο υποστηρίζει υλικοτεχνικά και εκπαιδευτικά μαθήματα της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, όπως: Οικονομική του Τουρισμού, Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων Ι/ΙΙ, Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι/ΙΙ, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας Ι/ΙΙ, Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική, Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών, Θαλάσσιος Τουρισμός, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, κ.λπ.

 

Εξοπλισμός : 20 Σταθμοί Εργασίας (Wyse VX0 – Thin Clients) συνδεδεμένοι με 4 Servers HP Proliant DL580 G5

 

 • Ερευνητικό Έργο: Ο ρόλος του εργαστηρίου εκτός από εκπαιδευτικός είναι και ερευνητικός - συμβουλευτικός . Στόχοι του εργαστηρίου:
 • η δημιουργία διδακτικού υλικού για τα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

 • η προώθησης της έρευνας και η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου

 • η υποβολή ερευνητικών προτάσεων, σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, οργανισμούς και ινστιτούτα, για προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 • η οργάνωση ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων και οι προσκλήσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων και ειδικών του χώρου.

 • η παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών με Δημόσιους φορείς και οργανισμούς για την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών.

 • η υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων

 

Στη διάθεση των παραπάνω εργαστηρίων βρίσκεται η αίθουσα οπτικοακουστικού εξοπλισμού (Α5) που είναι εξοπλισμένη με εξελιγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό :

 • 5 DELL Ispiron PCs

 • Sony Anycast Station + RM-BR360 Remote Control Unit (Κονσόλα μοντάζ video).

 • Kramer VP-88ETH - Balanced Audio Matrix Switcher

 • Μίκτης Ήχου 6 καναλιών Peavey

 • DVD Recorder: Sony RDR AT1000

 • ΧΤΕ Electronic: BA120B Integrated Amplifier

 • Sony Tuner Base Unit MB-X6

 • Logitech τηλεχειριζόμενη Web Camera

 • Sony VPL CW126 Video Projector

 • Εγκατάσταση suround ηχείων

 • Διαδραστικός Πίνακας IQ-Board

 • 2 Μικρόφωνα Rode NTG-2

 • Τηλεόραση LG 42"

 

H αίθουσα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες:

 • Τηλεδιάσκεψης

 • Παραγωγής και επεξεργασίας Πολυμεσικού Υλικού

 • Βιντεοσκόπησης Διαλέξεων

 

Κοινωνικά, ο στόχος όλων των εργαστηρίων είναι η διάχυση των ωφελειών των γνωστικών αντικειμένων τους, τόσο στους φοιτητές και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ι.Ν., αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με διοργάνωση ημερίδων, επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων αλλά και δημοσιεύσεων και εκδόσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.