Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι για το ακαδ. έτος 2018-2019 οι αιτήσεις για σίτιση θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης καθημερινά έως και την Τρίτη 27/11/2018 και ώρα 10:00-12:00.

 

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα :

 

1. ΑΙΤΗΣΗ  (πρέπει να συμπληρωθεί από τον φοιτητή. Χορηγείται από τη Γραμματεία ή μπορεί να γίνει λήψη του σχετικού αρχείου εδώ)

2. ΕΥΚΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

4. ΕΥΚΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  (φορολογικό έτος 2017)

5. ΕΥΚΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (φορολογικό έτος  2017)

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ.9 ΕΔΑΦ.ΣΤ) ΚΑΙ Ζ) ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ5/68535/Β3/18-06-2012  (εφόσον υπάρχει)

8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  (πρέπει να συμπληρωθεί από τον φοιτητή. Χορηγείται από τη Γραμματεία ή μπορεί να γίνει λήψη του σχετικού αρχείου εδώ)

9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ( ακαδ. έτους 2018-2019, εφόσον υπάρχει)

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού)

11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς)

12. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

13. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (αν υπάρχει)

15. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟΥ

16. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  1.  

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της αίτησης με ιδιαίτερη προσοχή καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή ή με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση «Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γραμματεία Τμήματος, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη, Τ.Κ.31100, Λευκάδα».