Η ίδρυση του φοιτητικού παραρτήματος του ΙΕΕΕ του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων το  2012, ήταν μια καινοτόμα κίνηση από φοιτητές - μέλη του ιδρύματος, με σκοπό την προώθηση της τεχνολογίας, της γνώσης και της έννοιας της καινοτομίας. Επιπλέον, ήταν μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του κινήτρου και σε άλλους φοιτητές, πράγμα που είναι και ο βασικός σκοπός μας. Για την επίτευξη των στόχων μας, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις με τον σκοπό τη βαθύτερη γνωριμία με την τεχνολογία, αλλά και την παρουσίαση ομαδικών τεχνολογικών εργασιών. 
 
 
 
Τελευταία Project Arduino - Android Car