ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα ERASMUS+
Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων/Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές

 • Εισαγωγή

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).
Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.
Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).
Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό, ειδικά το μαζικό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.
Tο Πρόγραμμα Erasmus+ συνεχίζει να υποστηρίζει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων) όπως επίσης και σε τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Επικεντρώνεται ειδικά στην κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτών, στην αλλαγή υφιστάμενων δομών και στην μεγαλύτερη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης με χώρες εκτός ΕΕ. Απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές, καθηγητές εκπαιδευτές και νέους 
To Πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνει τρεις βασικούς τύπους δράσεων:

 • Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων
 • Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις
 • Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για αλλαγή πολιτικής στα Κράτη Μέλη

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1: Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές, οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν από 3 μέχρι 12 μήνες της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς σε άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο χωρίς να επηρεαστούν οι σπουδές ή η αναγνώριση των μαθημάτων τους.
Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1: Κινητικότητα φοιτητών για Tοποθετήσεις, οι φοιτητές τοποθετούνται για κατάρτιση σε εταιρίες ή οργανισμούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 2 μέχρι 12 μήνες για απόκτηση εργασιακής πείρας στον τομέα των σπουδών τους.
Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1: Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορούν να διδάξουν σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για περίοδο από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες με μίνιιμουμ ώρες διδασκαλίας τις 8.
Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1: Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση, διδακτικό και άλλο προσωπικό (π.χ. διοικητικό) μπορεί να καταρτιστεί σε άλλο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό/εταιρεία στην Ευρώπη από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες για θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιωάννη Μελέα ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) κάθε Τρίτη 11:00-13:00 στο γραφείο των εκτ. Καθηγητών του Τμήματος.
Η Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τον δεύτερο χρόνο και μετά να φοιτήσουν σε ΑΕΙ της Ευρώπης για συμπλήρωση μέρους των σπουδών τους (ένα ή δύο εξάμηνα) της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς.
Οι φοιτητικές αυτές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και αποδοχής. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Στο σύστημα αυτό 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους ενώ 30 μονάδες κάθε εξάμηνο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ανταλλαγών αυτών η ύπαρξη διαπανεπιστημιακής συμφωνίας ERASMUS+ μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αποστολής και αποδοχής στο θέμα της σπουδής του φοιτητή.
Η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης σε ένα άλλο κράτος. Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS.
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια, κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει τη δυνατότητα να λάβει κατ’ ανώτατο όριο δύο υποτροφίες κινητικότητας Erasmus:

2. Πλεονεκτήματα Κινητικότητας φοιτητών για Σπουδές

 • Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε άλλη γλώσσα
 • Συναναστροφή με άλλους λαούς
 • Εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • Γνωριμία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας ξένης χώρας.
 • Δημιουργία νέων γνωριμιών με φοιτητές όχι μόνο της χώρας υποδοχής, αλλά και άλλων χωρών.
 • Γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλου πανεπιστήμιου ή χώρας.
 • Πρόσβαση σε άλλες κατηγορίες διδακτικού υλικού (οπτικοακουστικό, περιοδικά, κλπ). Δημιουργία προϋποθέσεων για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Εμβάθυνση και διεύρυνση επιστημονικών ενδιαφερόντων.
 • Ανάπτυξη της προσωπικότητας - εμπειρία του να ζεις μόνος.
 • Δημιουργία καινούριων προοπτικών (επαγγελματικών, εκπαιδευτικών).
 • Διεύρυνση προοπτικών εύρεσης εργασία για κάποιον που έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

3. ECTS
Το ECTS είναι το σύστηµα πιστωτικών µονάδων που χρησιµοποιείται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και αφορά όλες τις χώρες που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Μπολόνια. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS 60 πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, 30 πιστωτικές µονάδες ECTS κατανέµονται συνήθως σε ένα εξάµηνο και 20 πιστωτικές µονάδες ECTS σε ένα τρίµηνο.
4. Κριτήρια Επιλογής

 • Επιτυχής περάτωση των σπουδών του πρώτου έτους.
 • Καλή ακαδημαϊκή επίδοση.
 • Πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό ή/και γίνονται εξετάσεις.)
 • Υψηλά κίνητρα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις προσφερόμενες θέσεις σε κάποιο από τα ιδρύματα υποδοχής, τότε επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πανεπιστήμιο της επόμενης επιλογής τους.

5. Διαδικασία
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus και να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:
5.1 Πληροφόρηση
Να αναζητήσουν πληροφορίες από τον Συντoνιστή Erasmus του Τμήματος ή το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος και να μάθουν τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τους πληροφοριακούς οδηγούς σπουδών των ιδρυμάτων που τους ενδιαφέρουν για μια προσεκτική μελέτη ώστε να ενημερωθούν σωστά πριν αποφασίσουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για το οποίο θα καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποδοχής μπορούν να βρουν οι σπουδαστές στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.braintrack.com στην οποία υπάρχουν οι ηλεκτρονικές σελίδες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κόσμου. Στις σελίδες των ιδρυμάτων που αφορούν τις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus παρέχεται ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής, τη δυνατότητα στέγασης, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι σημαντικά για τους εξερχόμενους σπουδαστές.
5.2 Διαδικασία επιλογής

 • Δυο φορές τον χρόνο Μάρτιο και Οκτώβριο το Γραφείο Erasmus με σχετικές Ανακοινώσεις στις Γραμματείες και στο διαδίκτυο, καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές μέσα σε καθορισμένες ημερομηνίες να υποβάλλουν την Αίτηση τους. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» μαζί με α) Αναλυτική Βαθμολογία, β) Πτυχία Ξένων Γλωσσών και γ) Φωτοτυπία Ταυτότητας προς τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους. Στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο φοιτητής γράφει με σειρά προτεραιότητας τα ιδρύματα που τον ενδιαφέρουν.
 • Οι Συντονιστές  αφού ολοκληρώσουν την διαδικασία αξιολόγησης των Αιτήσεων βάσει των κοινών κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν τεθεί, τις διαβιβάζουν στο Γραφείο Erasmus είτε επιλέξουν είτε απορρίψουν έναν φοιτητή μαζί με την αιτιολόγηση της επιλογής τους και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε ο κάθε φοιτητής.
 • Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί συνεχίζουν την διαδικασία υποβολής των υπολοίπων εγγράφων (Application Form, Learning Agreement κ.λ.π.) προς το Ίδρυμα Υποδοχής με τη βοήθεια του Γραφείου Erasmus που κάνει και το Nomination των φοιτητών.
 • Το Γραφείο Erasmus είναι υπεύθυνο για την τήρηση καταλόγου των υποψηφίων εξερχομένων φοιτητών καθώς και καταλόγου των απορριφθέντων φοιτητών με αναφορά στο λόγο απόρριψης. Τα ονόματα όλων των επιλεγέντων φοιτητών θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ώστε να διασφαλίζονται με κάθε τρόπο οι κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.
 • Οι φοιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη υποβολή αίτησης (Student Application Form & Learning Agreement) προς το Ίδρυμα Υποδοχής, αφού συμβουλευτούν το φάκελο του Ιδρύματος αυτού (από το Γραφείο Erasmus), διότι τα περισσότερα Ιδρύματα διαθέτουν ειδικά έντυπα-αιτήσεις για τους φοιτητές που πρόκειται να φοιτήσουν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus (αίτηση φοιτητή Erasmus , αίτηση για τη στέγαση, αίτηση για εγγραφή στα μαθήματα γλώσσας που πιθανόν να προσφέρει το Πανεπιστήμιο κ.λ.π.) και συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή τους είτε μέσω διαδικτύου είτε ταχυδρομικώς. Οι παροχές των Ιδρυμάτων Υποδοχής όσον αφορά τη στέγαση, τη σίτιση και τα μαθήματα γλώσσας διαφέρουν σε κάθε Ίδρυμα.
 • Η ενημέρωση των υποψηφίων υποτρόφων πάνω σε επιμέρους θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής και κυρίως την αναγνώριση των μαθημάτων που πρόκειται να παρακολουθήσουν είναι αρμοδιότητα των ακαδημαϊκών υπευθύνων. Πολύτιμες πληροφορίες επίσης οι φοιτητές μπορούν να πάρουν από συμφοιτητές τους που συμμετείχαν στο παρελθόν στο πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus".

5.3 Διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων
Ο φοιτητής που πρόκειται να μετακινηθεί σε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω έντυπα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • σε αυτά που πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν πριν την μετακίνηση του φοιτητή στο εξωτερικό
 • σε αυτά που συμπληρώνονται όταν ο φοιτητής βρίσκεται στο Ίδρυμα Υποδοχής δηλαδή κατά τη διάρκεια των σπουδών του) και
 • σε αυτά που συμπληρώνονται μετά δηλαδή μόλις ο φοιτητής επιστρέψει από το εξωτερικό

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εξής έντυπα:

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εξής έντυπα:

 • Υπεύθυνη Δήλωση για τις υποχρεώσεις του μετά την επιστροφή του.
 • Δελτίο Λογαριασμού Φοιτητή.
 • Φωτοτυπία της ευρωπαϊκής κάρτας υγείας του φοιτητή για την περίοδο που θα διαμείνει στο εξωτερικό για σπουδές (η κάρτα εκδίδεται από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής).

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα εξής έντυπα:

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αίτηση ακύρωσης προς το Γραφείο Erasmus και Διεθνών Σχέσεων και να ενημερώσει τον ακαδημαϊκό του υπεύθυνο.
Ο φοιτητής ή φοιτήτρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό οφείλει:

 • Να επισκεφθεί το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος Υποδοχής για να παραλάβει τον ενημερωτικό οδηγό εισερχόμενων φοιτητών
 • Να τηρεί τους κανόνες της Σύμβασης που έχει συνάψει με το Ίδρυμα Προέλευσης
 • Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης του Ιδρύματος Υποδοχής.

6.  Δικαιώματα Φοιτητή Erasmus

 • Το πανεπιστήμιο προέλευσης και το πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει διαπανεπιστημιακή σύμβαση.
 • Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν με τον φοιτητή Erasmus, πριν την αναχώρησή του, Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που θα συγκεντρωθούν μετά το πέρας της περιόδου.
 • Ο φοιτητής Erasmus δεν καταβάλλει στο πανεπιστήμιο υποδοχής δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες κατά την περίοδο σπουδών Erasmus.
 • Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο προέλευσης για τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας Erasmus, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης.
 • Κατά τη λήξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, χορηγείται αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα/ έργο που πραγματοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκε), υπογεγραμμένη από το ίδρυμα/ επιχείρηση υποδοχής. Η αναλυτική βαθμολογία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καθώς και τις μονάδες και τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών, η εν λόγω περίοδος καταγράφεται στο Παράρτημα  Διπλώματος – DiplomaSupplement.
 • Ο φοιτητής Erasmus τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης από το πανεπιστήμιο υποδοχής με τους φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής.
 • Ο φοιτητής Erasmus έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
 • Κατά την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή δάνεια που έχουν χορηγηθεί στον φοιτητή Erasmus από την χώρα προέλευσης εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Υποχρεώσεις Φοιτητή Erasmus

 • Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmus που έχει συνάψει με το πανεπιστήμιο προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα.
 • Ο φοιτητής Erasmus θα διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης αποτελούν αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης και του πανεπιστημίου υποδοχής αμέσως μόλις πραγματοποιηθούν.
 • Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας περιόδου σπουδών/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση στο πανεπιστήμιο/ επιχείρηση υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης.
 • Ο φοιτητής Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του πανεπιστημίου/ επιχείρησης υποδοχής.
 • Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής Erasmus θα συντάξει έκθεση σχετικά με την περίοδο σπουδών Erasmus/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση και θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία, εάν τούτο απαιτηθεί από το πανεπιστήμιο προέλευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εθνική Μονάδα.
 • Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος βάσει της Σύμβασης που υπέγραψε να επιστρέψει εγκαίρως τα έντυπα όπως αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελός του. Σε περίπτωση αμέλειας ή ασυνέπειας του φοιτητή στην επιστροφή των απαραίτητων εγγράφων του υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις (π.χ. επιστροφή μέρους ή και ολόκληρης της υποτροφίας Erasmus κ.α.).

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα:

 • Προσδιορίστε τη φύση του προβλήματος και επιβεβαιώστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
 • Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματός σας και εάν απαιτηθεί, ακολουθείστε την επίσημη διαδικασία υποβολής προσφυγών που ισχύει στο ίδρυμα προέλευσής σας.