Η επιλογή του τρόπου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

β)Χρηματοοικονομική Λογιστική

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

γ)Οικονομική της Διοίκησης

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

 

Δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων

 

Η επιλογή του τρόπου κατάταξης των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, ως ακολούθως:

 

 Εξεταζόμενα μαθήματα

 α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

β)Χρηματοοικονομική Λογιστική

       Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

γ)Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

 

Δείτε την Ύλη των Εξεταζόμενων Μαθημάτων