ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Α) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στις δύο (2) ώρες. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη. Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 Β) Το πρόγραμμα εξετάσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενο μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρες εξέτασης

Αίθουσα

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Τρίτη 11.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Οικονομική της Διοίκησης

Τετάρτη 12.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πέμπτη 13.12.2018

11:00-13:00

Αίθουσα Α1

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Α) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στις δύο (2) ώρες. Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστή τσέπης για τις αριθμητικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πρώτη αποχώρηση μία ώρα μετά την έναρξη. Τα θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση.

 Β) Το πρόγραμμα εξετάσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην  Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται ως ακολούθως:

 

Εξεταζόμενο μάθημα

Ημερομηνία εξέτασης

Ώρες εξέτασης

Αίθουσα

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Τρίτη 11.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού

Τετάρτη 12.12.2018

13:00-15:00

Αίθουσα Α1

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πέμπτη 13.12.2018

11:00-13:00

Αίθουσα Α1

 

Κάντε λήψη της ανακοίνωσης σε μορφή PDF

Δείτε την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων