Οι με αρ. 55980/Ζ1/09-04-2019 και 55955/Ζ1/09-04-2019 Προκήρυξεις  επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αντίστοιχα, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτημάτος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»,  που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι .

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 έως και τηνΠέμπτη 20 Ιουνίου 2019.