Οι φοιτητές του παρακάτω πίνακα δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης  σε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν.4559/2018. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Φιλοσόφων και Τζεβελέκη στη Λευκάδα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή (βάσει απόδειξης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης:31/05/2019

 

Λήψη του Πίνακα με τους Αριθμούς Μητρώου φοιτητών που ΔΕΝ έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση ένταξης 

Λήψη Εντύπου Αίτησης (Προσοχή χρειάζεται πιστοποίηση του γνήσιου της υπογραφής)