Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές του ιδρύματός σας για τη Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τη νομοθεσία της Ε.Ε. για θέματα μετανάστευσης, δεδομένου ότι στα ελληνικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης φοιτούν και μη Έλληνες Πολίτες. Το σχετικό ερωτηματολόγιο δημοσιεύεται και στα ελληνικά.

http://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Legal-migration-by-non-EU-citizens-Public-Consultation

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Eλίνα Μαυρογιώργου

IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+

Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης|Υπεύθυνη για τις Στρατηγικές Συμπράξεις, τους Όμιλους Κινητικότητας & την Πρακτική Άσκηση. 

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41|14234 Νέα Ιωνία 

Tηλ. 210 3726388 | Fax. 210 3221863