Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης κατ' αξιολογική σειρά των υποψήφιων Ε.Ε.Π. (Επιστημονικοί Συνεργάτες - Εργαστηριακοί Συνεργάτες) και των υποψήφιων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Α.Υ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Η τελευταία ημέρα της πενθήμερης προθεσμίας για υποβολή ένστασης είναι η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να διαχωρίζονται:

  • ανά Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και

  • ανά προκηρυσσόμενη θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστηριακός Συνεργάτης ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Γίνονται δεκτές ενστάσεις οι οποίες είτε θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 12:00 μμ έως τις 14:00 μμ καθημερινά, είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

 

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων κατ’ Αξιολογική Σειρά:

 

Εισαγωγική Κατέυθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποψήφιοι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι 2017-18

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 2017-18

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2017-18

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Υποψήφιοι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι 2017-18

Υποψήφιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 2017-18

Υποψήφιοι Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2017-18