Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, υποχρεωτικά με το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Μέσα από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώσουν τη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στη νέα Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Η διαδικασία του ελέγχου ταυτοπροσωπίας θα γίνει εφόσον ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές στην εφαρμογή του ΥΠΠΕΘ και αποσταλούν στο Τμήμα οι πίνακες εγγραφέντων μετά τις 14 Σεπτεμβρίου

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας (14 Σεπτεμβρίου) και την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα ανακοινωθούν οι ημέρες και ώρες προσέλευσης των εγγεγραμμένων φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη από το νόμο ταυτοπροσωπία μέσω της επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και για να προσκομίσουν συμπληρωματικά έγγραφα που απαιτούνται από το Τμήμα (και τα οποία θα ανακοινωθούν).