Για την έκδοση Κάρτας Δωρεάν Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18, οι δικαιούχοι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος, ημέρες Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 10:00 - 12:00 (υπεύθυνη: κα Σταύρου).

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε μέσω της σχετικής επιλογής του Web Site (Φοιτητικά Θέματα --> Σίτιση).

 

Υπενθυμίζεται στους κατόχους κάρτας δωρεάν σίτισης του Ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ότι με αυτή θα είναι δυνατή η δωρεάν σίτισή τους αυστηρά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017. Θα πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουν για την ανανέωση της κάρτας τους, προσκομίζοντας τη σχετική αίτηση και πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.