Σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,
την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν
μαθήματα έως τις 12 μ.μ.