Σύμφωνα με το έγγραφο
(http://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Xeimerinou_2017-2018.pdf) του Υπουργείου

Παιδείας, oι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου
2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.