Καλούνται οι επιτυχόντες των Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-2018 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, από την Τετάρτη  21/2/2018 μέχρι και τηνΠαρασκευή 23/2/2018 (ώρες 10.00-12.00) με τα εξής δικαιολογητικά:

·         Δύο (2) φωτογραφίες.

·         Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

·         Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή οποιοδήποτε έγγραφο αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

·         Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας.

·         Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος-η  σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ