ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αιτήσεις για

  • παράταση του χρόνου πτυχιακών εργασιών
  • υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση

κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 26/03/2018 μέχρι και την Τετάρτη 04/04/2018.

Κατά την υποβολή πτυχιακής εργασίας προς εξέταση να κατατίθεται μαζί με την αίτηση για παράδοση πτυχιακής εργασίας και η Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού.

Τις αντίστοιχες αιτήσεις καθώς και την Εισηγητική Έκθεση θα τις βρείτε αναρτημένες

εδώ: http://ba.teiion.gr/index.php/useful-documents/category/8-2015-09-10-08-17-10

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 23 Απριλίου έως και 04 Μαΐου 2018.